• 25 years experience

  25 years experience

  in Chromatography Instruments and accessories
 • The Global leading brands

  The Global leading brands

  chosen Chromatography products distributor
 • Put simply, if you want a partner

  Put simply, if you want a partner

  who cares about your business, choose Fortune Scientific.

Welcome to

FORTUNE SCIENTIFIC

บริษัท ฟอร์จูนไซแอนทิฟิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นำเข้าจากต่างประเทศ มั่นใจในความรวดเร็วในการบริการ คุณภาพในการให้บริการหลังการขาย รวมถึงสามารถให้คำแนะนำ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ด้วยทีมงาน Service Engineer คุณภาพที่ได้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์กว่า 10 ปี
Image

About Us

ด้วยประสบการณ์ การทำงานกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมช่างและนักเคมีที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ ทำให้ท่าสามารถมั่นใจได้ทุกครั้ง

Read More

Our Products

ผลิตภัณฑ์ของเรา นำเข้าจากต่างประเทศ ใช้งานในหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ


Read More

Our Services

บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ซ่อมและรับทำ calibrate/validate เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนทั้ง HPLC/GC/GCMS

Read More
 • Yl
 • Phenomenex
 • Pickering
 • Teledyne
 • Ssi
 • Vwr
 • Labtech
 • Amar
 • Cnw
 • Mrc
 • Cecil
 • Kgw

News & Tips

No item found!

HOTLINE

ติดต่อสอบถามข้อมูล

02-9861250-4

หรือฝากข้อความ Click